Eltempo Metro – Tips & Tricks

Her gir vi deg og tips og hjelp til din Eltempo Metro.
Om du har noen spørsmål ta kontakt med oss på kontakt@eltempo.no eller sjekk ut vår FAQ.
Se brosjyre for Eltempo Metro her.

Oppsett Eltempo Metro

I video over ser du hvordan du setter opp Eltempo Metro fra eske.
Du ser også:
– Hvordan du enkelt låser opp og tar batteriet ut av rammen.
– Bruker displayet
– Slår på lyslyktene

Tips & Tricks

I video over ser du hvordan du legger sammen Eltempo Metro og hvordan du best bærer sykkelen.

Generelle tips:

– Power-knappen på batteriet kan være på hele tiden. Vi anbefaler å skru den av om du ikke skal bruke sykkelen på en lang stund.
– Aktivere USB-lading på displayet. Hold “set”-knappen samtidig med “+”-knappen. Du vil se et USB-ikon i Displayet og kan nå benytte USB-port i Displayet.
– Du kan og benytte USB-port i batteriet til lading.
Oslovelo har praktisk kurv
– Se vår webshop
– Om elsykkelen skal “overvintre” uten å bli brukt, bør du lade batteriet 1 gang hver 3. måned.

Se brosjyre for Eltempo Metro her.

Displayfunksjoner
1. Av/på: Slå på batteriet ved å trykke på den røde knappen foran i rammen. Trykk på “på-knappen” på displayet.
-Sykkelen vil slå seg automatisk av hvis den står ubrukt i mer en fem minutter.

2. Hold Set-knapp inne i 4 sekunder. Du kan da velge mellom Eco – Normal – Power mode via + og – knappene.

3. USB lading via display: Hold inne SET og På-knappen samtidig mens sykkelen er slått på, da vil USB signal vises i displayet.

4. Styrke reguleres ved å trykke på pluss og minus knappene på displayet.

SET og meny:
Ved å holde inne SET knappen i to sekunder kommer man inn på menyinsstillingene. Press SET igjen og man vil kunne velge mellom:

1. Turteller: nulles ut ved å trykke minus-knappen

2. Hastighet: reguleres ved å trykke på pluss- og minus-knappene

3: Hjul diameter: skal stå på 20″4: km/h & mph

4. Mph eller Kmh byttes om ved minus- og pluss-knappen

Turteller og odometer:
Når displayet er på og i vanlig modus ( ikke i SET modus) kan man velge å vise Trip ( turteller) eller ODO ( kilometerstand) ved å trykke kort på SET knappen.

Om du har noen spørsmål ta kontakt med oss på kontakt@eltempo.no eller sjekk ut vår FAQ.

Share this Post