Eltempo Metro – Tips & Tricks

Her gir vi deg og tips og hjelp til din Eltempo Metro.
Om du har noen spørsmål ta kontakt med oss på kontakt@eltempo.no eller sjekk ut vår FAQ.
Se brosjyre for Eltempo Metro her.

Oppsett Eltempo Metro

Tips & Tricks + Displayfunksjoner

Eltempo Metro er klar til bruk ut av eske, alt du trenger er å skru fast pedalene.
Til dette trenger du en pedalnøkkel eller vanlig fastnøkkel. Det er viktig at du skrur pedalene godt til samt benytter deg av ringene som ligger ved pedalene som mellomledd.
Pedalene er merket L (venstre) og R (høyre) som viser hvilken side de skal skrues på.
Det er en del emballasje for å beskytte elsykkelen som du må fjerne.

Utover dette er det bare å brette opp elsykkelen og lukke festemekanismene.
NB: om du ser på youtube-video av hvordan du setter den opp så har vi utviklet Eltempoen ytterligere fra det, nå trenger du ikke skru på styrepinnen på rattet, den kommer levert ferdig fastmontert.

Nøkler som passer til batteriet henger på rattet. Vi anbefaler at du klipper av disse og legger de et lurt sted.
Batteriet er låst fast inne i rammen, du må bruke nøklene for å låse opp om du ønsker å ta ut batteriet.

Du kan lade batteriet via rammen, eller ved å ta ut batteriet.

Du må skru på batteriet via rød knapp i rammen for å skru elsykkelen på.
Det går helt fint å ha rød knapp på hele tiden. Både mens du lader og når du ikke bruker elsykkelen.

Forlys og baklys er strømdrevet og du skrur de på ved å trykke raskt power-knapp på display når du har på Eltempoen.

I video over ser du hvordan du legger sammen Eltempo Metro og hvordan du best bærer sykkelen.

Generelle tips:

– Power-knappen på batteriet kan være på hele tiden. Vi anbefaler å skru den av om du ikke skal bruke sykkelen på en lang stund.

– Aktivere USB-lading på displayet. Hold «set»-knappen samtidig med «+»-knappen. Du vil se et USB-ikon i Displayet og kan nå benytte USB-port i Displayet.

– Du kan og benytte USB-port i batteriet til lading.

– Walk Assist: hold – knappen inne når du går med sykkelen, og du får drahjelp på 6 km/t.

– Om elsykkelen skal «overvintre» uten å bli brukt, bør du lade batteriet 1 gang hver 3. måned.

Se brosjyre for Eltempo Metro her.

Displayfunksjoner
1. Av/på: Slå på batteriet ved å trykke på den røde knappen foran i rammen. Trykk på «på-knappen» på displayet.
-Sykkelen vil slå seg automatisk av hvis den står ubrukt i mer en fem minutter.
Elsykkelen har 5 trinn, hvor 1 er svakest og 5 er sterkest. Du varierer med + og – knappene.

2. Hold Set-knapp inne i 4 sekunder. Du kan da velge mellom Eco – Normal – Power mode via + og – knappene.
Power mode bruker mye batteri men gir deg ekstra kraft. Eco-mode sparer batteri og gir deg mindre kraft. Vi anbefaler Normal-mode.

3. USB lading via display: Hold inne SET og På-knappen samtidig mens sykkelen er slått på, da vil USB signal vises i displayet.

4. Styrke reguleres ved å trykke på pluss og minus knappene på displayet.

5. Lys skrus på om du trykker power-knapp raskt når Eltempoen er på. Forlys og baklys vil da skrus på.

SET og meny:
Ved å holde inne SET knappen i to sekunder kommer man inn på menyinsstillingene. Press SET igjen og man vil kunne velge mellom:

1. Turteller: nulles ut ved å trykke minus-knappen

2. Hastighet: reguleres ved å trykke på pluss- og minus-knappene

3: Hjul diameter: skal stå på 20″4: km/h & mph

4. Mph eller Kmh byttes om ved minus- og pluss-knappen

Turteller og odometer:
Når displayet er på og i vanlig modus ( ikke i SET modus) kan man velge å vise Trip ( turteller) eller ODO ( kilometerstand) ved å trykke kort på SET knappen.

Oslovelo har praktisk kurv

Om du har noen spørsmål ta kontakt med oss på kontakt@eltempo.no eller sjekk ut vår FAQ.

Share this Post